NaslovnaVijestiRaspisan poziv na nadmetanje za izgradnju glavnog kolektora sportske zone Tar – Vabriga

Raspisan poziv na nadmetanje za izgradnju glavnog kolektora sportske zone Tar – Vabriga

Odvodnja Poreč d.o.o. raspisala je 01. travnja 2014. godine poziv na nadmetanje za izgradnju glavnog kanalizacijskog kolektora sportske zone Tar – Vabriga. Projektirani kolektor je ukupne duljine 522,00 metra i odvoditi će otpadnu vodu sa područja sportsko-rekreacijske zone kao i mjesnog groblja, na postojeći fekalni kolektor kanalizacijskog sustava „Tar – Vabriga “. Procijenjena vrijednost radova iznosi 730.000,00 HRK bez PDV – a.

Predviđeni datum otvaranja ponuda je 22. travnja 2014. godine, a sklapanje ugovora o izvođenju radova očekuje se početkom svibnja. Rok za dovršetak radova je 35 dana od uvođenja izvođača u posao.

Natječaj je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (2014/S 005-0017267).

Uprava Društva

Dokumenti