NaslovnaVijestiRaspisan Poziv za nadmetanje u okviru projekta Poreč: Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja

Raspisan Poziv za nadmetanje u okviru projekta Poreč: Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja

Na sam dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Europska komisija odobrila je projekt „Poreč – sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda“ za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz strukturnih fondova EU u iznosu od 380 milijuna kuna (ukupna vrijednost projekta iznosi 512 milijuna kuna).

Projekt je pripreman za kandidaturu u okviru IPA Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013 (prioritetna os 2) i najveći je projekt u povijesti Poreštine. Njime će se osnažiti ekološka komponenta našeg područja, jer će se otpadna voda prikupljati i pročišćavati na uređajima te se više neće ispuštati u osjetljivo morsko priobalje, već će se tako pročišćena koristiti za zalijevanje zelenih površina, pranje ulica i trgova, održavanje kanalizacijskog sustava te za potrebe protupožarne zaštite.

Projekt također pridonosi provedbi pravne stečevine Europske unije vezane uz zaštitu prirode i cjelovito sprječavanje i kontrolu onečišćenja u takvoj mjeri da je u skladu sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o vodi za kupanje, čime se čuva, štiti i poboljšava kvaliteta okoliša i štiti zdravlje ljudi, naročito za površinske vode na kojima se kupa veliki broj ljudi. U tom smislu, projekt predviđa izmještanje 3 uređaja sa trenutnih, turistički atraktivnih lokaliteta uz samu obalu na lokacije u unutrašnjosti.

U sklopu provedbenih aktivnosti i uz potporu i suradnju Hrvatskih voda kao nacionalnog tijela zaduženog za kontrolu projekta, 08.02.2014. raspisan je Poziv za nadmetanje: Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja. Ovo je nadmetanje najopsežnije i tehnički najzahtjevnije od ukupno 5 javnih nadmetanja koji se imaju provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Uredbama EU.

Predmet nabave je projektiranje i izgradnja četiri (4) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranski bioreaktor – MBR, ukupnog kapaciteta 137.500 ES:

  • Aglomeracija Lanterna, UPOV Lanterna – 30.000 ES
  • Aglomeracija Poreč sjever, UPOV Poreč sjever – 37.000 ES
  • Aglomeracija poreč jug, UPOV Poreč jug – 48.000 ES
  • Aglomeracija Vrsar, UPOV Vrsar – 22.500 ES

te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 290.652.121,70 kuna (bez PDV-a).

Predviđeni datum otvaranja pristiglih ponuda je kraj travnja 2014., a sklapanje ugovora o izgradnji očekuje se tijekom rujna 2014. Provedba projektnih aktivnosti uključujući i probni rad uređaja planira se do kraja 2017. godine.

Natječaj je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim europskim Uredbama, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (2014/S 005-0006529) i u Službenom listu Europske unije. Nadmetanje je otvoreno i stranim tvrtkama sukladno politici učinkovite konkurentnosti koju potiče Europska unija.

Dokumenti