NaslovnaVijestiRaspisan Poziv za nadmetanje u okviru projekta Poreč: Izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže

Raspisan Poziv za nadmetanje u okviru projekta Poreč: Izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže

"Izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže“ posljednji je od tri ugovora za radove u sklopu Projekta: "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča".

Odvodnja Poreč d.o.o., uz potporu i suradnju Hrvatskih voda, kao nacionalnog tijela zaduženog za kontrolu projekta, dana 07.03.2014. raspisuje Poziv za nadmetanje: Izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže. Ovo je četvrto od ukupno 5 javnih nadmetanja koja će se provesti, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Direktivama EU.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 72.353.539,84 kn (bez PDV-a).

Predmet nabave je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže:

–       izrada izvedbenih projekata,

–       rekonstrukcija cca. 12,5 km gravitacijskih kolektora i 26 crpnih stanica,

–       izgradnja cca. 13 km kolektora do novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

–       obnova i poboljšanje postojećih kopnenih dijelova podmorskih ispusta,

–       integracija postojećih, rekonstruiranih i novih crpnih stanica u jedinstveni nadzorno-upravljački sustav,

–       uklanjanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

–       sanacija obalnih kolektora metodama bez raskopavanja,

–       izrada snimaka izvedenog stanja i provedba testova po dovršetku.

Datum otvaranja ponuda predviđen je za kraj travnja 2014. godine, a sklapanje ugovora o izvođenju radova očekuje se tijekom kolovoza. Provedba projektnih aktivnosti uključujući i probni rad uređaja planira se do kraja 2016. godine.

Natječaj je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim europskim Uredbama, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (2014/S 005-0006529) i u Službenom listu Europske unije.

Dokumenti