NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Dopremljen novi stroj za gaženje i sabijanje otpada – KOMPAKTOR

RJ “ČISTOĆA” – Dopremljen novi stroj za gaženje i sabijanje otpada – KOMPAKTOR

Dana 17.rujna 2007. na odlagalište otpada „Košambra“ u Poreču dopremljen je stroj za gaženje i sabijanje otpada KOMPAKTOR BOMAG tip BC 572 RB, koji je temeljem raspisanog javnog natječaja kupljen od tvrtke O-K-TEH d.o.o. Zagreb.
Cijena stroja iznosi 1.860.700,00 kuna (bez PDV-a).
Nakon primopredaje stroja sa svom potrebnom dokumentacijom, stroj je sa radom započeo 24.rujna 2007. i to na tijelu postojećeg odlagališta, na kojem se još uvijek dovozi komunalni otpad.
Značaj nabave stroja će se posebno iskazati kod gaženja i sabijanju otpada na novim plohama odlagališta, koje su u fazi izgradnje, a koje bi za prihvat otpada trebale biti spremne za cca 1 mjesec. Do onda stroj radi na sabijanju otpada na tijelu postojeće deponije, koja će se u narednih godinu dana sanirati, to jest prekriti i rekultivirati.

Nekoliko značajnih karakteristika stroja – kompaktora:
– radna težina stroja iznosi 28.600 kg.
– snaga guranja 280 kN
– dimenzije stroja d = 8.120 mm; š = 3.800 mm; v = 3.820 mm
– prednji i stražnji metalni kotači sa zubima – rezačima
– odrivna daska š = 3.800 mm; v = 1.950 mm

Zbijenost kompaktiranog otpada na odlagalištu ovisi o broju prijelaza kompaktora i vrsti otpada. Očekuje se postizanje zbijenosti otpada od cca 800 kg/m3, što je i predviđeno glavnim projektom za sanaciju odlagališta otpada.
Prema slobodnoj procjeni, sadašnje sabijanje koje se vrši gusjeničarom je upola manje.

Uprava Društva

Dokumenti