NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” -Edukacija djece na selektiranje otpada

RJ “ČISTOĆA” -Edukacija djece na selektiranje otpada

Djelatnici RJ” Čistoća” komunalnog poduzeća Usluga u suradnji s predstavnicima srednje škole “Mate Balota” ovih dana postavili su na području kod srednje škole kontejnere za selektivni otpad .
Djelatnici RJ” Čistoća” komunalnog poduzeća u suradnji s predstavnicima srednje škole “Mate Balota” ovih dana postavili su na području kod srednje škole kontejnere za selektivni otpad .Na takav način želimo educirati djecu da odvojenim sakupljanjem otpada smanjimo količinu otpada koji se odlaže na odlagališta, te tako ostavimo više životnog prostora našoj djeci i unucima. Samo skupljanje i odlaganje svega nastalog otpada nije dugoročno rješenje. Naprotiv, ukoliko nastavimo samo odlagati sav nastali otpad trebat će nam nova odlagališta.Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.
Čuvajmo prirodu i učinimo više prostora zdravom životu.

Uprava Društva
———————————————————————–
ŠTO TREBA ODLOŽITI U KONTEJNERE ZA METALNE OTPATKE – MET

DA – prazne metalne doze-konzerve alkoholnih i bezalkoholnih pića, prazne konzerve prehrambenih proizvoda, metalne kraće cijevi, alat, čelične trake, metalni zatvarači i čepovi od boca i staklenki

NE – doze i limenke od raznih vrsta sprejeva koji sadrže zapaljive, opasne i zabranjene tvari (lak za kosu, dezodoransi, boje u spreju i razni drugi sprejevi
———————————————————————

ŠTO TREBA ODLOŽITI KONTEJNERE ZA PET
DA – prazne boce od osvježavajućih pića (Studena, Studenac, Deit, Coca Cola i sl.), prazne boce prehrambenih tekućih proizvoda (ulja i sl.)

NE – čepovi od pet boca
———————————————————————-

ŠTO TREBA ODLOŽITI U KONTEJNERE ZA OTPADNI PAPIR
DA – novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma, pisači papir, bilježnice, knjige, telefonski imenici, kartoni (bez dodatnih tvari), vrećice i vreće od papira

NE – višeslojna ambalaža od lijekova, prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića, tetrapak ambalaža, masni ili prljavi papir, plastična ambalaža
***
Korištenjem otpadnog papira za prozvodnju iste količine novog papira, zagađivanje vode smanjeno je 15 puta, potrošnja vode smanjena je 5 puta, a potrošnja energije 2 puta.
Svaka tona otpadnog papira nadomjesti 3,5 m3 drveta.
————————————————————————
U kontejner/kantu NE stavljajte:
– tekuće i polutekuće stvari
– žar
– lešine životinja
– električne baterije
– akumulatore
– auto gume
– otpad iz klaonica i mesnica
– smeće iz vrta
– otpadni građevinski materijal
– opasni materijal

Dokumenti