NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Edukacija djece Osnovne škole Poreč za selektivno prikupljanje otpada

RJ “ČISTOĆA” – Edukacija djece Osnovne škole Poreč za selektivno prikupljanje otpada

Komunalno poduzeće Usluga nastavlja sa projektom edukacije djece kako postupati s selektivnim otpadom. Tako je u utorak 15. listopada u suradnji sa ravnateljicom Osnovne škole Ana-Marijom Barbić i voditeljima eko grupa organizirano edukativno predavanje i primopredaja kontejnera za papir, metal, plastiku i ostali komunalni otpad.
Komunalno poduzeće Usluga nastavlja sa projektom edukacije djece sa postupanjem s selektivnim otpadom. Tako je u utorak 15. listopada u suradnji sa ravnateljicom Osnovne škole Ana-Marijom Barbić i voditeljima eko grupa organizirano edukativno predavanje i primopredaja kontejnera za papir, metal, plastiku i ostali komunalni otpad. Direktor komunalnog poduzeća Kosić i rukovoditelj RJ “Čistoća” gospodin Mates dali su kratki osvrt o načinu selektiranja otpada te upute što znači takav način selektiranja u odnosu na dosadašnji način zbrinjavanja otpada, jer kako kaže direktor Kosić odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada,a s druge strane možemo iskoristiti brojne sastojke otpada koji nepovratno završavaju na odlagalištima.Ukoliko nastavimo sav otpad odlagati na odlagalište trebat će nam nova odlagališta, a ovakvim postupanjem smanjit će se količina otpada a našoj djeci ostaviti ćemo više životnog prostora .Ravnateljici Barbić uručeni su CD na kojima se nalazi film o selektiranju otpada koji će djeca pogledati na satu razredne nastave s razrednikom.Cilj projekta je osvješćivanje djece za očuvanje okoliša i sagledavanja vrijednosti različitih vrsta otpada.
S obzirom na iskazani interes djece iz eko grupa možemo vjerovati da će program selektivnog prikupljanja polučiti pozitivne rezultate a posjedujemo i saznanje da će se i nastavnici aktivno uključiti u tu akciju.
Čuvajmo prirodu i učinimo više prostora zdravom životu.

Uprava Društva

Dokumenti