NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Informacija o nastavku postavljanja Eko otoka

RJ Čistoća – Informacija o nastavku postavljanja Eko otoka

Nakon što su tijekom prošlog tjedna poslije Porečkog naselja „Poreč jug“ postavljeni spremnici za selektivno prikupljanje otpada „Eko otoci“ u općinama Vrsar i Funtana sa pripadajućim marinama, ovog su tjedna postavljeni „Eko otoci“ u općinama Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Višnjan i Sveti Lovreč.

Mikro lokacije su odabrane u dogovoru između Usluge Poreč i nadležnih općinskih tijela, uz obvezu koju su preuzeli predstavnici općina da će sami urediti površine – platoe na kojima su postavljeni spremnici.

Postavljeni Eko otoci kod građanstva izazivaju razne komentare no prevladava pozitivno gledanje na započetu akciju selektivnog skupljanja otpada. Najčešći upiti o mogućnostima širenja područja na kojima će se postaviti Eko otoci dobivaju pozitivni impuls i poticaj da se svim građanima Poreštine čim prije pruže uvjeti za selektivno odvajanje otpada.

Usluga će uskoro, već tijekom idućeg tjedna, izvršiti prvu analizu korištenja spremnika za selektivno skupljanje otpada o čemu će građani na prigodan način biti obaviješteni.

Nadamo se da će naš zajednički trud naići na plodno tlo i da ćemo uskoro moći u našim analizama istaknuti uspješnost projekta, što znači da će građanstvo znati prepoznati težnju društva o korisnosti odvajanja otpada.

Upravo stoga, još jednom ponavljamo da se

žuti spremnici koriste za PET i MET ambalažu

plavi spremnici za papir i

zeleni spremnici za staklo

Dokažimo sami sebi da smo spremni ponašati se u skladu sa težnjama sve većih i zahtjevnijih ekoloških normi i da sa zadovoljstvom i entuzijazmom prihvaćamo nove ideje o zbrinjavanju bilo korisnog ili ostalog otpada.

Uprava Društva

 

 

Dokumenti