NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Informacija vezana za pojavu neugodnih mirisa sa odlagališta otpada „Košambra“ u Poreču

RJ Čistoća – Informacija vezana za pojavu neugodnih mirisa sa odlagališta otpada „Košambra“ u Poreču

Kako se i očekivalo, a vezano za radove na sanaciji odlagališta otpada „Košambra“ u Poreču, uslijed ljetnih povišenih temperatura došlo je do širenja neugodnih mirisa.

Takvi su mirisi u kratko vrijeme uznemirili dio građanstva Grada Poreča i dio turističke privrede Poreštine, te je pojava odmah signalizirana komunalnom poduzeću Usluga Poreč.

Kako se nastala situacija u naravi i očekivala, Usluga Poreč je pojačala radove i nadzor prekrivanja novonastalog otpada, a otpad koji se na staroj plohi odlagališta iskopava, premješta i planira, kao i otpad koji svakodnevno pristiže na odlagalište (cca 100 tona dnevno), prska se specijalnim sredstvima za suzbijanje neugodnih mirisa.

 

Sredstvo za suzbijanje neugodnih mirisa je mikrobiološki pripravak kojim se eliminiraju postojeći neugodni mirisi, te se istovremeno sprječava nastanak novih.

Sredstvo je u svijetu poznato kao EM tehnologija (EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI) koji osim suzbijanja mirisa imaju i ulogu da razgrađuju biološki otpad i smanjuju postotak teških metala u zemlji. Sredstvo je porijeklom iz Japana, primjenjuje se širom čitavog svijeta, a u primjeni je cca 20 godina. Više informacija o sredstvu možete naći na stranicama www.emamerica.com. 

Prema uputama isporučioca sredstva, pravilnom primjenom i tretmanom koji je propisan uputama neugodni se mirisi sa odlagališta ne bi trebali pojavljivati prilikom normalnih uvjeta rada.

 

Kako se u Poreču ipak odvijaju intenzivni radovi na sanaciji stare plohe odlagališta (iskop starog otpada, razastiranje istog, planiranje kosina starim otpadom), postoji mogućnost povremenih kratkih pojava širenja mirisa. U takvim slučajevima molimo cijelokupnu javnost da bez odlaganja takve pojave dojave Usluzi Poreč na broj tel. 429 241 radi poduzimanja hitnih mjera sprječavanja širenja mirisa.

Naime, informacije radi, ističemo da se neugodni mirisi koji nastaju na odlagalištu uslijed različitih vremenskih uvjeta pretežno dižu u zrak i da nošeni vjetrom češće stvaraju neugodnosti, uslijed mirisa, u obližnjim naseljima nego na samom odlagalištu. Na taj način želimo istaknuti da je jako važna suradnja šire javnosti koja će osjetiti neugodne mirise prije osoblja koje na odlagalištu obavlja svoju redovnu djelatnost zbrinjavanja otpada.

Na samom odlagalištu Košambra, sukladno važećim propisima, vrše se i svakodnevna ispitivanja kakvoće zraka, čije uzorke redovito analiziraju Zavodi za javno zdravstvo u Puli i Rijeci. I novo ugrađenom meteorološkom stanicom prate se smjerovi vjetra pa je to još jedan pokazatelj kada moramo biti obzirniji u otkrivanju starog otpada, kako vjetar ne bi mirise prenosio do grada ili turističkih naselja.  

Na vjerojatna pitanja, zašto se takvi radovi izvode usred turističke sezone dajemo slijedeće obrazloženje:

Sanacija starog odlagališta otpada moguća je jedino u vremenskim prilikama kada nema kišnih i vlažnih dana. Radovi koji bi se odvijali na jesen ili tijekom zime, kada postoji vjerojatnost čestih padalina, bili bi skroz onemogućeni ili pak jako otežani, pa bi se radovi opet otegli u neizgledno vrijeme. Upravo nam je prethodna zima kao i proljeće uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, to jest većih padalina, dala upozorenje da ne smijemo čekati nove kiše ukoliko želimo prije zime dovršiti radove na sanaciji starog odlagališta.

 

Za kraj želimo još istaknuti da smo i mi vrlo dobro svjesni koliko neugodni mirisi mogu stvarati nelagodu u prostoru življenja, no molimo da radi jednog boljeg sutra još malo otrpimo postojeće stanje, jer će već iduća turistička sezona biti, što se tog pitanja tiče, znatno povoljnija i nadamo se u  potpunosti bez primjedbi javnosti.

 

Zahvaljujemo na pažnji i strpljenju.

Uprava društva

Dokumenti