NaslovnaVijestiRJ ČISTOĆA – kontejneri

RJ ČISTOĆA – kontejneri

Obavjest o pranju kontejnera
«Usluga Poreč» d.o.o Poreč u sklopu svojih redovnih aktivnosti sa danom 21. travanj 2005. (četvrtak) započinje sa redovnim pranjem kontejnera-spremnika za otpad za sva domaćinstva na području Poreštine.
Do konca mjeseca travnja u planu je izvršiti prvo proljetno pranje spremnika u užem dijelu grada Poreča sa starogradskom jezgrom, Červar Portu i starom Červaru, Taru i Vabrigi sa okolnim manjim naseljima, Vrsaru sa naseljima koja pripadaju Općini Vrsar, Višnjanu sa naseljima Općine Višnjan, Sv. Lovreču sa naseljima koja pripadaju Općini Sv. Lovreč, te manjim naseljima Grada Poreča istočno od prometnice Poreč – Baderna – Pazin.
Pranje spremnika se nastavlja u mjesecu svibnju, na način što će se svi spremnici u preostalim naseljima Poreštine oprati tijekom mjeseca svibnja.
Pranje spremnika se kontinuirano nastavlja tijekom ljetnih mjeseci, a planira se minimalno četiri pranja, dok će se u dijelovima područja Poreštine gdje je turistička i ugostiteljska djelatnost jačeg intenziteta pranje vršiti pet puta.
Završna pranja prije zime vrše se u mjesecu listopadu i studenom, kada se pranjem opet obuhvaćaju sva naselja Poreštine.
Osim pranja za domaćinstva vrše se pranja i za gospodarske turističke subjekte Poreštine, gdje se pranje vrši po ukazanim potrebama na poziv vlasnika odnosno korisnika objekata.
Pranje spremnika se obavlja sa dva raspoloživa specijalna komunalna vozila, koja istovremeno skupljaju otpad i peru spremnike.

Uprava Društva

Dokumenti