NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Nabavljeno novo specijalno komunalno vozilo

RJ “ČISTOĆA” – Nabavljeno novo specijalno komunalno vozilo

Dana 28.12.2007.godine komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. bogatije je za još jedno novo specijalno komunalno vozilo, koje je temeljem javnog nadmetanja kupljeno od tvrtke „Benussi“ d.o.o. Fažana.
Radi se o kamionu – kiperu sa dizalicom i hidrauličkim produžetkom do cca 10,00 metara sa polipnom grabilicom i uređajem za pražnjenje „zvona“, čime će se u prvom redu omogućiti skupljanje krupnog otpada, ambalažnog otpada i kartona, kao i pražnjenje specijalnih spremnika, takozvanih „zvona“.
Kamion je kao takav upotrebljiv i za svakojake druge namjene u cestovnom prijevozu.
Usluga Poreč će u okvirima obavljanja svoje redovne djelatnosti objavljivati i rasporede skupljanja krupnog otpada po mjesnim centrima Poreštine, tako da će uz dosadašnji način skupljanja krupnog otpada pomoću spremnika od 5 i 7 m3, ponuda biti dopunjena i pružanjem usluga kamionom sa dizalicom.

Uprava Društva

Dokumenti