NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Novi Plan odvoza

RJ Čistoća – Novi Plan odvoza

«Usluga Poreč» d.o.o. Poreč sa 01. lipnja 2005.godine započela je sa ljetnim režimom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja čitave Poreštine. Takav režim ljetnog odvoza traje do 30. rujna 2005. godine, nakon čega se prelazi na zimski režim odvoza.

Informacije o pojedinostima oko izvršavanja poslova odvoza otpada, vezane za dane odvoza u tjednu po pojedinim mjestima i lokacijama, mogu se dobiti u «Usluga Poreč» d.o.o. Poreč Mlinska 1, ili pak putem tel. na broj 431 003.
Iste se informacije mogu dobiti i u sjedištima jedinica lokalne samouprave (Grad Poreč i Općine Kaštelir Labinci, Sv.Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar), iz kojih «Usluga Poreč» d.o.o. ima organiziran odvoz komunalnog otpada, i kojima su Planovi odvoza otpada uredno proslijeđeni.

PLAN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
ZA PERIOD OD 01.06. – 30.09. 2005. GODINE

VOZILO – GRUPA BR. 1.

• Starogradska povijesna jezgra grada Poreča – svakodnevno
• naselje Bolnica – ponedjeljak, srijeda, petak
• naselje Finida – utorak, četvrtak, subota
• naselje Gulići-Vranići – utorak, četvrtak, subota
• dio turističkog naselja «Belevue» – svakodnevno

VOZILO – GRUPA BR. 2.

• Uži gornji dio grada Poreča od povijesne jezgre uključujući Peškeru i obalu do Općinskog suda pa do prometnice Tar-Vrsar ) – svakodnevno
• A/C «Koversada», Vrsar – svakodnevno
• Turističko naselje «Petalon», Vrsar – svakodnevno

VOZILO – GRUPA BR. 3.

• naselje Donji Čimižin i Mate Balota – ponedjeljak , srijeda , petak
• naselje Novo Naselje – ponedjeljak , srijeda , petak
• naselje Gornji Čimižin – utorak , četvrtak , subota
• naselje Poreč jug – utorak , četvrtak , subota
• naselje St.Vergotin – utorak, četvrtak, sobota

VOZILO – GRUPA BR. 4.

• naselje Vrsar; stari grad, Trsine i obala – svakodnevno
• naselje Vrsar Istok – ponedjeljak, srijeda, petak
• Vrsar; apart hotel Marina, hotel Pineta, hotel Panorama, turističko
naselje Belvedere – svakodnevno
• A/C Puntica – svakodnevno
• naselje Kapetanova stancija – ponedjeljak, srijeda, petak
• naselje Funtana – utorak, četvrtak, subota
• naselje Funtana ugostiteljski objekti – svakodnevno

VOZILO – GRUPA BR. 5.

• Turističko naselje Brulo; hoteli Kristal, Rubin i Dijamant, restoran Jedro – svakodnevno
• Plava laguna; hoteli Galiot i Mediteran, turističko naselje Belevue (osim dijela iz grupe 1) – svakodnevno
• Zelena laguna; hoteli Galeb, Parentium, Zorna, Istra, Gran Vista, Plavi, Albatros, Delfin, ostali turistički sadržaji u Zelenoj laguni – svakodnevno
• A/C Zelena – svakodnevno
• A/C Bijela uvala – svakodnevno

VOZILO – GRUPA BR. 6

odvoz po mjestima ponedjeljkom i četvrtkom

Naselja:
Stranići , Rošini , Barbići , Gedići , Dvori , Kaštelir , Tadini , Babići , Krančići , Mekiši Kaštelirski , Cerjani , Diklići , Kovači , Rojci , Roškići , Valentići , Bernobići , Mezgeci , Ohnići , Bukori , Baldaši , Lašići , Vrh Lašići , Baškoti , Broskvari , Korlevići , Markovac , Bokići , Labinci.

odvoz po mjestima utorkom i petkom

Naselja
Mihatovići , Blagdanići , Nova Vas , Brčići , Dekovići , Radoši , Kolombera , Milanezi , Farini , Višnjan , Barat , Strpaćići , Babudri , Legovići , Bucalovići , Kočići , Deklevi , Srebrnići , Benčani , Štuti , Tićan , Sv. Vital , Velići , Jadruhi , Krušari , Mekiši Vižinadski , Filipi , Čandeti, Staniši , Ferenci , Crklada, Danci , Vižinada.

odvoz po mjestima srijedom i subotom

Naselja
Štancija Portun , Antonci , Kosinožići , Vržnaveri , Žikovići , Rafaeli , Bačva , Košutići , Ženodraga , Peršurići , Prkovići , Jehnići , Markovići , Ćuki , Brdo , Vrh , Vranje Selo , Ograda , Bajkini , Šurani , Kranceti , Nardući , Vrbani Klis , Ikaši , Žudetići sa cestarskom kućom , Ponte-Porton prije mosta (bačve)

odvoz po mjestima nedjeljom

Naselja
Bratovići Donji , Sinožići , Gornji Bratovići , Majkusi , Sveti Ivan , Tripari , Gambetići sa gospodarskim objektom Brkodrvo , Fabci , Cvitani Radovani , Vrhijani , Mališi , Anžići , Rapavel , Smolici , Zoričići , Žužići Kurjavići , Prašćari , Diklići , Cerjon , Perhati , Vranići , Vejaki , Brig ,

VOZILO – GRUPA BR. 7

odvoz po mjestima ponedjeljkom i četvrtkom

Naselja
Radmani , Kirmenjak , Šušnjići , Šeraje , Medvidići , Jurcani , Čehići , Štifanići , Heraki , Zgrablići , Lakovići , Orbani , Radići , Gornji Jakići , Pajari , Lovreč , Selina , Perini , Knapići , Vošteni ,

odvoz po mjestima utorkom i petkom

Naselja
Štancija Padovan , Štancija Bečić , Mugeba , Fuškulin , Litari , Jasenovica , Čusi , Flengi , Dračevac , Montižana , Delići , Bralići , Gradina , Kloštar , Kontešići Lim.

odvoz po mjestima srijedom i subotom

Naselja
Veleniki , Musalež , Valkarin , Radoši , Kadumi , Buići , Filipini , Žbandaj , Mičetići , Mihelići , Ladrovići , Ružići , Bonaci , Matulini , Katun Baderanski , Danci Baderanski, Baderna , Banki , Jurići , Medaki , Štancija Kaligari , Krunčići , Kršuli , Kapovići.

Odvoz po mjestima

Naselje
Varvari i st. Diklić – utorak, četvrtak i subota
Kufci i Cancini – ponedjeljak , srijeda i petak
Aerodrom Crljenka i Vela stancija – ponedjeljak , srijeda i petak

VOZILO – GRUPA BR. 8

A/C Lanternacamp – svakodnevno
Hoteli : Park, Luna i Materada – svakodnevno

Odvoz po mjestima
Naselja
Špadići , Materada – ponedjeljkom,srijedom i petkom
Veli i Mali Maj, Saladinka, Červar, Vodopija – utorak , četvrtak i subota

VOZILO – GRUPA BR. 9

Turističko naselje Lanterna i Solaris – svakodnevno
FKK Ulika – svakodnevno

Odvoz po mjestima

Naselja
Tar – ponedjeljak, srijeda i petak
Vabriga i Bašarinka – utorak, četvrtak i subota
Perci, Rogovići, St.Blek, – utorak i subota

VOZILO – GRUPA BR. 10
A/C Istra , Funtana – svakodnevno
A/C Valkanela – svakodnevno
A/C Turist – svakodnevno

VOZILO – GRUPA BR. 11 (kombinirano vozilo za skupljanje otpada i pranje spremnika)
Pranje spremnika za otpad vrši se svakodnevno po posebnom planu pranja

U naselju Červar Porat skupljanje i odvoz otpada vrši se svakodnevno vozilom grupe na kojem se području vrši pranje spremnika.

Plan odobrio: Predsjednik Uprave

Dokumenti