NaslovnaVijestiRJ Čistoća – NOVI ZIMSKI REŽIM PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

RJ Čistoća – NOVI ZIMSKI REŽIM PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Obavijest za građanstvo!

 

«Usluga Poreč» d.o.o. 01. listopada 2008. godine započinje sa zimskim režimom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja čitave Poreštine. Takav režim zimskog odvoza traje do 31. svibnja 2009. godine, nakon čega se ponovno prelazi na ljetni režim odvoza komunalnog otpada.

Informacije o pojedinostima oko izvršavanja poslova u skladu sa Planom prikupljanja komunalnog otpada, vezane za dane odvoza u tjednu po pojedinim mjestima i lokacijama, kao i druge pojedinosti, mogu se dobiti u nadležnim službama Usluge Poreč, Mlinska 1, ili pak putem tel. na broj 429 241.

Plan prikupljana komunalnog otpada objavljen je u cijelosti u nastavku ove obavijesti.

Umoljavamo građane da u spremnike za otpad isključivo bacaju komunalni otpad te, ukoliko imaju potrebu za odlaganjem druge vrste otpada, da nazovu Uslugu na navedeni broj.

                                                          

ZIMSKI REŽIM PRIKUPLJANJA OTPADA 2008 – 2009

Uprava društva

Dokumenti