NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Odvoz krupnog otpada

RJ Čistoća – Odvoz krupnog otpada

Povodom čestih upita građana o mogućnostima odvoza krupnog i sličnog otpada iz kućanstva Usluga Poreč daje slijedeće službeno obavještenje:

Krupni se otpad skuplja tijekom čitave godine, u principu preko organiziranih tako zvanih „Eko akcija“ koje se na zahtjev građana organiziraju putem pripadajućih Mjesnih odbora za Grad Poreč, odnosno putem nadležnih službi Općina Poreštine.

Takve se akcije skupljanja krupnog otpada organiziraju od početka mjeseca listopada pa sve do početka mjeseca lipnja naredne godine. Zbog izuzetnog pojačanog odvoza komunalnog otpada tijekom turističke sezone, te se akcije odvoza krupnog otpada ne provode u razdoblju od lipnja do listopada godine, što ne znači da se u to vrijeme ne obavljaju intervencije na području čitave Poreštine ukoliko se za to ukažu potrebe.

Za potrebe građana u slučaju sitnijih pojedinačnih zahtjeva za odvoz krupnog otpada, naše službe također stoje na raspolaganju tijekom čitave godine, no uputno je koristiti organizirane akcije kako je ranije rečeno.

Važno je istaknuti da organizirano skupljanje krupnog otpada financijski ne opterećuje građane.

Isto je tako važno napomenuti da se pod krupnim otpadom iz kućanstva smatraju kućanski aparati, dijelovi namještaja i slični predmeti.

Usluge koje građanstvo traži za odvoz građevinskog materijala, elemenata stolarije, drvenarije, zelenog odreza i slično posebno se naplaćuju po važećim tarifama za korištenje takvih usluga, i ne spadaju u kategoriju besplatnog korištenja naših usluga za odvoz krupnog otpada.

Uprava društva

Dokumenti