NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra

RJ “ČISTOĆA” – Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra

Nakon nepovoljnih vremenskih uvjeta krajem mjeseca rujna i sanacije štete, tj. ponovnim dovođenjem temeljnog tla i pokosa obodnih nasipa u projektirano stanje, započeli su radovi na postavljanju brtvenih slojeva “nove plohe”.
Radove na polaganju geotehničkih materijala izvodi poduzeće “NIVAL” d.o.o.
Dosad je postavljeno cca 40% površine brvenih materijala (GCL i PEHD folije).

Uz obodni nasip između nove i postojeće plohe položena je PEHD cijev odvodnje procijednih voda.

Dovršena je izrada betonskog kanala oborinske vode na zapadnom dijelu “nove plohe”.
Započelo se sa krčenjem grmlja, izvršene su i predradnje izvedbe ograde oko odlagališta.

U mjesecu listopadu izvodili su se i radovi na zbrinjavanju deponiranog granja i drveća na sjevernom dijelu deponije, te je u potpunosti izvedeno usitnjavanje s odvozom nagomilanog otpada kojeg su sačinjavali uglavnom stari madraci deponirani nasuprot vage na ulazu u deponiju.

Čišćenjem i zbrinjavanjem nagomilanog otpada (stari madraci) oslobodio se prostor za izradu obodnog nasipa uz istočnu stranu postojeće deponije.
Ukoliko vremenski uvjeti dopuste, radovi na polaganju brtvenih slojeva mogli bi se dovršiti u roku od 15 -tak dana.

Uprava Društva

Dokumenti