NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Uklonjeni nepravilno postavljeni spremnici od 240 l za otpad

RJ “ČISTOĆA” – Uklonjeni nepravilno postavljeni spremnici od 240 l za otpad

Temeljem pokrenute inicijative od strane Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Poreča te dopisa istog Odjela od 08. veljače 2008. godine Komunalna služba je na nalog Grada Poreča izvršila uklanjanje nepravilno i bez odobrenja postavljenih spremnika od 240 litara sa lokacija djela Trga J. Rakovca, dijela ulice Zagrebačke, ulice M.Grahalića te dijela ulice J.Šurana.

Kao zamjena za uklonjene spremnike postavljena su dva spremnika od 1100 lit u ulici M.Grahalića, a za dio Trga J. Rakovca se mogu koristiti i postojeći spremnici od 1100 litara koji se već nalaze na lokaciji Trga.

Kako se sa navedenog područja svakodnevno odvozi skupljeni otpad, procjena je komunalnih službi da su novo postavljeni spremnici od 1100 lit dovoljne zapremine , i da bi isti trebali udovoljiti potrebama građanstva.

Uklonjeni su i spremnici od 240 litara koji su se nalazili na početku Kandlerove ulice. Isti su premješteni u prostoru predviđenom za držanje kanti za smeće, koji se nalazi uz ulaz u podzemnu garažu kućnog broja 8 iste ulice.
Želimo posebno istaknuti da se prilikom uklanjanja spremnika sa ulica, te ponovnom postavljanju spremnika na određenu lokaciju, vodi računa da udaljenost do novih spremnika ne bude nikako preko 100 metara od najudaljenijeg korisnika što se smatra kao jedna od prosječnih daljina do kojih se može u urbanim sredinama nositi i odlagati kućno smeće.

Molimo građanstvo za razumijevanje te poštovanje poduzetih radnji.

Ujedno se građanstvo obavještava da će se akcija uklanjanja nepravilno postavljenih spremnika za prihvat komunalnog otpada nastaviti, te da će se na odgovarajuća mjesta postavljati veći spremnici koji će moći udovoljavati potrebama građanstva.

Uprava Društva

Dokumenti