NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Usluga zaprima otpadna vozila na odlagalištu Košambra

RJ “ČISTOĆA” – Usluga zaprima otpadna vozila na odlagalištu Košambra

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/2006) propisane su obveze posjednika – vlasnika otpadnog rabljenog vozila, kao i obveze skupljača otpadnih vozila.
Kako u Poreču ne postoji ovlaštena tvrtka za skupljanje otpadnih vozila, „Usluga Poreč“ d.o.o. u suradnji sa „Metis“-om Pula kao ovlaštenim skupljačem otpadnih vozila, dogovorila je način i mogućnost odlaganja otpadnih vozila u Poreču.

Otpadno vozilo posjednik, odnosno vlasnik, može dopremiti na odlagalište otpada „Košambra“ u Poreču. Da bi posjednik – vlasnik otpadnog vozila, prema ranije citiranom Pravilniku, stekao pravo na naknadu za ostavljeno otpadno vozilo, mora uz njega dati na uvid i original prometne dozvole.
Za otpadno vozilo koje vlasnik sam preda na privremeno skladište Košambra, dobiva 40 lipa po kilogramu vozila.
Sve poslove oko dobivanja prateće dokumentacije prilikom predaje vozila kao i informacije u vezi predaje otpadnih vozila, zainteresirane osobe mogu dobiti u „Uslugi Poreč“ d.o.o. Mlinska 1 – Ured za odnose s javnošću ili pak na broj telefona 052/429 – 241.

Uprava Društva

Dokumenti