NaslovnaVijestiRJ “Čistoća” – Zimski režim sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

RJ “Čistoća” – Zimski režim sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Obavijest za građanstvo!

«Usluga Poreč» d.o.o. Poreč sa 16.10.2006. godine započinje sa zimskim režimom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja čitave Poreštine. Takav režim zimskog odvoza traje do 31. ožujka 2007. godine, nakon čega se ponovno postepeno prelazi na ljetni režim odvoza.
Informacije o pojedinostima oko izvršavanja poslova odvoza otpada, vezane za dane odvoza u tjednu po pojedinim mjestima i lokacijama, mogu se dobiti u «Uslugi Poreč» d.o.o. Poreč, Mlinska 1, ili pak putem tel. na broj 429-241. Iste se informacije mogu dobiti i u sjedištima jedinica lokalne samouprave (Grad Poreč i Općine Kaštelir-Labinci, Sv.Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar) iz kojih «Usluga Poreč» d.o.o. ima organiziran odvoz otpada, i kojima su Planovi odvoza otpada uredno proslijeđeni.
Uprava društva

Usluga Poreč» d.o.o. Poreč sa 16.10.2006. godine započinje sa zimskim režimom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja čitave Poreštine. Takav režim zimskog odvoza traje do 31. ožujka 2007. godine, nakon čega se ponovno postepeno prelazi na ljetni režim odvoza.
Informacije o pojedinostima oko izvršavanja poslova odvoza otpada, vezane za dane odvoza u tjednu po pojedinim mjestima i lokacijama, mogu se dobiti u «Uslugi Poreč» d.o.o. Poreč, Mlinska 1, ili pak putem tel. na broj 431-003 ili 429-241.
Iste se informacije mogu dobiti i u sjedištima jedinica lokalne samouprave (Grad Poreč i Općine Kaštelir-Labinci, Sv.Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar) iz kojih «Usluga Poreč» d.o.o. ima organiziran odvoz otpada, i kojima su Planovi odvoza otpada uredno proslijeđeni.
Uprava Društva

PLAN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
ZA PERIOD OD 16.10.2006. GODINE DO 31.03.2007.

VOZILO – GRUPA BR. 1.

• Starogradska jezgra Poreča – ponedjeljak , srijeda , četvrtak, subota
• gornji dio grada Poreča (od Trga Slobode do zaobilaznice) svakodnevno
• naselje Bolnica – ponedjeljak , srijeda , petak
• naselje Varvari i Štancija Diklić – utorak, petak
• Žatika i st.Grbinovica – srijeda, subota

VOZILO – GRUPA BR. 2.

• Donji Čimižin – ponedjeljak , srijeda , petak
• Novo Naselje – ponedjeljak , srijeda , petak
• Gornji Čimižin – utorak , četvrtak , subota
• Poreč jug – utorak , četvrtak , subota
• Naselje Finida – utorak , četvrtak, subota

VOZILO – GRUPA BR. 3.

– odvoz po mjestima ponedjeljkom i četvrtkom

• Špadići
• Kufci
• Cancini

– odvoz po mjestima utorkom i petkom

• Vranići
• Gulići
• Materada
• Veli Maj
• Mali Maj
• Červar

– odvoz po mjestima srijedom i subotom
• Vabriga
• Tar
• Rogoviči
• Perci
• Bašarinka
• Vodopija

VOZILO – GRUPA BR. 4.

Turistička privreda svi otvoreni hoteli – odvoz se po potrebi i na pozi vrši
svakodnevno

– odvoz po mjestima

• Vrsar – ponedjeljak, srijeda i petak
• Kapetanova štancija – ponedjeljak i petak
• Velika Štancija – ponedjeljak i petak
• Štancija Crljenka ( aereodrom ) – ponedjeljak i petak

VOZILO – GRUPA BR. 5.

– odvoz po mjestima ponedjeljkom

• Dvori
• Kaštelir
• Krančići
• Babići
• Tadini
• Kovači
• Rojci
• Roškići
• Diklići
• Mekiši ( Kaštelirski)
• Ohnići
• Bukori
• Baldaši
• Danci
• Lašići
• Vrh Lašići
• Mezgeci
• Cerjani
• Bernobići
• Valentići
• Baškoti
• Broskvari
• Korlevići

– odvoz po mjestima utorkom

• Kolombera
• Milanezi
• Farini
• Višnjan
• Bokići
• Markovac
• Labinci

– odvoz po mjestima srijedom

• Štancija Vergotin
• Štancija Portun
• Antonci
• Kosinožići
• Vržnaveri
• Žikovići
• Rafaeli
• Bačva
• Košutići
• Ženodraga
• Peršurići
• Prkovići
• Jehnići
• Bratovići Donji
• Sinožići
• Gornji Bratovići
• Majkusi
• Sveti Ivan
• Tripari
• Brkodrvo
• Fabci
• Gambetići
• Cvitani
• Radovani
• Vrhijani
• Barat
• Bucalovići
• Ligovići
• Strpačići
• Babudri

– odvoz po mjestima četvrtkom

• Mališi
• Anžići
• Rapavel
• Smolici
• Zoričići
• Žužići
• Kurjavići
• Prašćari
• Diklići
• Cerjon
• Perhati
• Vranići
• Vejaki
• Brig
• Velići
• Jadruhi
• Krušari
• Kočići
• Deklevi
• Srebrnići
• Benčani
• Štuti
• Tićan

– odvoz po mjestima petkom

• Višnjan
• Mekiši ( Vižin. )
• Filipi
• Čandeti
• Staniši
• Ferenci
• Crklada
• Grubici
• Vižinada
• Danci
• Vrh Lašići
• Lašići
• Bukori
• Baldaši
• Ohnići
• Markovići
• Ćuki
• Brdo
• Vrh
• Vranje Selo
• Ograda
• Bajkini
• Šurani
• Kranceti
• Nardući
• Vrbani
• Klis
• Ikaši
• Žudetići
• Ponte-Porton
• Cestarska kuća Žudetići

– odvoz po mjestima subotom

• Stranići
• Rošini
• Barbići
• Mihatovići
• Blagdanići
• Nova Vas
• Brčići
• Dekovići
• Radoši
• Gedići
• St. Vrgotin – Tar

VOZILO – GRUPA BR. 6.

– odvoz po mjestima ponedjeljkom

• Žbandaji
• Radmani
• Mičetići
• Ladrovići
• Ružići
• Bonaci
• Matulini
• Baderna
• Katun
• Danci
• Banki
• Jurići
• Sveti Lovreč

– odvoz po mjestima utorkom

• Štancija Padovan
• Mugeba
• Štancija Bečić
• Dračevac
• Fuškulin
• Jasenovica
• Čuši
• Flengi
• Gradina Gornja
• Kontešići
• Kloštar
• Litari
• Funtana i Valkanela
• St. Gržina, Bergamante i Amoroso

– odvoz po mjestima srijedom

• Veleniki
• Filipini
• Musalež
• St. Kaligari
• Valkarin
• Radoši
• Mihelići
• Kadumi
• Buići
• Kirmenjak
• Medvidići
• Šušnjići
• Šeraje

– odvoz po mjestima četvrtkom

• Čehići
• Jurcani
• Štifanići
• Rakovci
• Gornji Jakići
• Heraki
• Radići
• Orbani
• Lakovići
• Pajari
• Zgrabljići
• Vošteni
• Perini
• Knapići
• Selina
• Sv. Lovreč

– odvoz po mjestima petkom

• Vidikovac
• Krunčići
• Medaki
• Kršuli
• Kapovići
• Donji Jakići
• Rajki
• Stranići
• Marasi
• Begi
• Franjolići
• Gradina Donja
• Bralići
• Delići
• Montižana
• Funtana i Valkanela
• St. Gržina, Bergamante i Amoroso

Plan odobrio:
Predsjednik Uprave:
Rodoljub Kosić dipl.ing.el.

Dokumenti