NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA” – Zimsko radno vrijeme za prikupljanje ambalaže

RJ “ČISTOĆA” – Zimsko radno vrijeme za prikupljanje ambalaže

Komunalno poduzeće Usluga započinje sa zimskim radnim vremenom za prikupljanje ambalaže od 6. studenog 2006. godine.

Rad sa strankama:
Ponedjeljak 08,00 do 14,00
Srijeda 14,00 do 19,00
Subota 08,00 do 12,00

Sa zimskim radnim vremenom započinje se 06. studenog 2006. godine.
Građanima će se na licu mjesta u Školjci izdavati blokovi kao potvrde o predaji vrste i količine ambalažnog otpada. Isti će blok građani odnijeti u veletrgovinu SHOPPING CENTRA PARENS, na adresi Vukovarska 19, Poreč, radi ostvarenja svojih potraživanja za predanu ambalažu.

Uprava Društva

Dokumenti