NaslovnaVijestiRJ “Hortikultura” – Akcija vrijedna pažnje: berba maslina

RJ “Hortikultura” – Akcija vrijedna pažnje: berba maslina

Masline zasađene na lokaciji parka J. Rakovac koje su pod ingerencijom
Grada Poreča, a održava ih komunalno poduzeće USLUGA Poreč d.o.o., brane su dana 22.11 2006. godine. Ubrane plodove maslina djelatnici RJ „Hortikulutra“ poklonili su dječjem vrtiću Radost I, te na takav način djecu upoznala sa stablom masline te kompletnom preradom maslina i maslinova ulja.

Masline zasađene na lokaciji parka J. Rakovac koje su pod ingerencijom
Grada Poreča, a održava ih komunalno poduzeće USLUGA Poreč d.o.o., brane su dana 22.11 2006. godine. Prijašnjih godina brali su ih građani i često je dolazilo do lomljenja grana. Kako bi se izbjeglo uništavanje stabala maslina sorte Piccolino koja se koristi isključivo za konzerviranje, prošle i ove godine odlučeno je da ubiranje plodova vrše djelatnici komunalnog poduzeća iz RJ “Hortikultura”. Ubrane plodove maslina djelatnici RJ „Hortikulutra“ poklonili su dječjem vrtiću Radost I, te na takav način djecu upoznala sa stablom masline te kompletnom preradom maslina i maslinovim uljem.

Uprava Društva

Dokumenti