NaslovnaVijestiRJ „Hortikultura“ – Proljetno uređenje i obnova cvjetnih gredica

RJ „Hortikultura“ – Proljetno uređenje i obnova cvjetnih gredica

Sukladno godišnjim planovima uređenja, a na temelju osiguranih financijskih sredstava u proračunu Grada Poreča,  prišlo se hortikulturnom uređenju cvjetnih površina. Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga RJ „Hortikultura“ užurbano ulažu sve napore na košnji zelenih površina kao i na obnovi postojećih cvjetnih gredica sa ljetnicama.  

Sve površine prema zacrtanom planu biti će pokošene, stoga umoljavamo građane na strpljenje i razumijevanje.

Dokumenti