NaslovnaVijestiRJ “HORTIKULTURA” – Rezidba krošnji drveća u ulicama G. Kalčića i Mlinskoj

RJ “HORTIKULTURA” – Rezidba krošnji drveća u ulicama G. Kalčića i Mlinskoj

Tragom zahtjeva odjela za komunalni sustav Grada Poreča djelatnici RJ “Hortikultura” komunalnog poduzeća Usluga prišli su rezidbi stabala crnike i kestena na lokacijama u ulicama G. Kalčića i Mlinskoj.
Tragom zahtjeva odjela za komunalni sustav Grada Poreča djelatnici RJ “Hortikultura” komunalnog poduzeća Usluga prišli su rezidbi stabala crnike i kestena na lokacijama u ulicama G. Kalčića i Mlinskoj .Rezidba je izvršena jer su krošnje na tim lokalitetima onemogućavale kvalitetnu rasvjetu nad pješačkim komunikacijama.

Svjesni smo da sada nije pravo vrijeme za rezidbu ali odluka je donešena radi povećane sigurnosti pješaka u prometu.

Uprava Društva

Dokumenti