NaslovnaVijestiRJ “HORTIKULTURA”- Započeta košnja zelenih površina

RJ “HORTIKULTURA”- Započeta košnja zelenih površina

Djelatnici RJ Hortikultura gradskog komunalnog poduzeća Usluga otvorili su sezonu košnje na površinama grada Poreča .

Prema prijedlogu ugovora o održavanju zelenih površina za 2008 godinu grad Poreč će iz svog proračuna izdvojiti preko 2 mil. kuna samo za košnju ili u m2 ukupno će se u 2008 godini pokositi 4.975.062,00 m2
Zbog relativno blage zime vegetacija je krenula puno prije nego što je to i uobičajno pa je sa navedenim poslovima trebalo započeti , a tim više što se bliži i blagdan Uskrsa pa grad valja prikladno urediti .

Ovih dana ujedno je započeto i orezivanje stablašica na gradskoj rivi.

Uprava Društva

Dokumenti