NaslovnaVijestiRJ “MARINA” – Zamjena postojećih dotrajalih sidrenih alki novima

RJ “MARINA” – Zamjena postojećih dotrajalih sidrenih alki novima

Ovih dana dovršeni su radovi na sanaciji, odnosno zamjeni postojećih sidrenih alki sa novim alkama u marini Poreč. Zamjena i rekonstrukcija je izvršena iz sigurnosnih razloga.

Cijena radova iznosi 44.066,40 kn za koje je raspisano pozivno nadmetanje. Od pet zainteresiranih ponuđača dostavljene su dvije ponude od kojih je odabrana najpovoljnija, tj. ona obrta “TOP-METAL”-a sa najnižom ponuđenom cijenom. Početkom pripremnih radova na čišćenju, sanaciji i zamjeni sidrenih alki utvrđeno je oštećenje većeg broja alki nego što je to bilo predviđeno. Radovi su okončani na zadovoljstvo svih korisnika usluga veza, a nadasve radi sigurnosti svih plovila u marini Poreč koja se nalaze na fiksnom vezu ili su samo u prolazu.

Uprava Društva

Dokumenti