NaslovnaVijestiRJ “MARINA” – Završetak II. faze radova na rekonstrukciji hidrantske mreže u Marini Poreč

RJ “MARINA” – Završetak II. faze radova na rekonstrukciji hidrantske mreže u Marini Poreč

Nakon I. faze radova koja se izvodila u proljeće, a odnosila se na zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi prema molu 1 radi povećanja kapaciteta protoka vode, u gradskoj Marini u tijeku je i II. faza radova.
Nakon I. faze radova koja se izvodila u proljeće, a odnosila se na zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi prema molu 1 radi povećanja kapaciteta protoka vode, u gradskoj Marini u tijeku je i II. faza radova. Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga u postojeće kanale postavljaju cijevi za instalaciju vode i struje za sve molove sa mogućnošću daljnjeg proširenja budućih instalacija. Uz navedene radove postavljena su i tri nova hidranta koja će zadovoljiti sva tri mola i poslovnu zgradu Marine radi zaštite od požara. Na molu br. 2 kreće izvedba satelitske instalacije kako bi se mogla pružiti što kvalitetnija ponuda gostima Marine.

Uprava Društva

Dokumenti