NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Havarijski ispust CS 6 položen u betonskom molu u AC Zelena laguna

RJ “OTPADNE VODE” – Havarijski ispust CS 6 položen u betonskom molu u AC Zelena laguna

Temeljem Akcidenta izlijevanja otpadnih voda u obalno more iz aktiviranog havarijskog ispusta položenog u betonskom molu na plaži u AC Zelena laguna, te Zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru zaštite okoliša na lokaciji morske plaže – betonski mol u AC Zelena laguna u Poreču, dana 30. lipnja 2006. godine, u roku od 15 dana izvršeni su radovi na hitnoj sanaciji oštećenja havarijskog ispusta crpne stanice «CS 6 – Astra» u AC Zelena laguna u Poreču.

Temeljem Akcidenta izlijevanja otpadnih voda u obalno more iz aktiviranog havarijskog ispusta položenog u betonskom molu na plaži u AC Zelena laguna, te Zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru zaštite okoliša na lokaciji morske plaže – betonski mol u AC Zelena laguna u Poreču, dana 30. lipnja 2006. godine, u roku od 15 dana izvršeni su radovi na hitnoj sanaciji oštećenja havarijskog ispusta crpne stanice «CS 6 – Astra» u AC Zelena laguna u Poreču.
Radove na otklanjanju oštećenja mola i havarijskog ispusta uzrokovani djelovanjem mora izvodio je Obrt za podvodne građevinske radove i ronjenja «DEEP BLU» iz Poreča.
Radovi su se izvodili u fazama ujutro i navečer, sa korištenjem samo nužnih bučnih alata prema dogovoru sa predstavnicima AC Zelena laguna, a sa namjerom da se što manje smeta gostima kampa.

Uprava Društva

Dokumenti