NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – kanalizacija Centar 5

RJ Otpadne vode – kanalizacija Centar 5

Kanalizacijska sekundarna mreža « POREČ CENTAR V»
Za potrebe prihvata i odvodnje kućanskih otpadnih voda sa područja koje pokriva Detaljni plan uređenja «Poreč – CENTAR V», («Službeni glasnik Grada Poreča»,broj 10/03), do mjesta priključka, uglavnom gravitacijom na postojeći primarni kolektor javnog odvodnog sustava «Poreč sjever» položen u ulici Nikole Tesle, u tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske sekundarne mreže «Poreč centar V», ukupne duljine vodova od 458 m´.

Radovi su temeljem provedenog javnog nadmetanja povjereni Zajedničkom građevinskom obrtu «TERAKOP» iz Poreča, u iznosu od 170.000,00 kuna.

Rok za dovršenje radova je 30 kalendarskih dana, to jest do kraja mjeseca travnja 2006. godine. Stručni nadzor nad radovima vrši tvrtka “VIA ING” d.o.o. iz Pule.

Uprava Društva

Dokumenti