NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Masnoće i reciklirani toaletni papir uzročnici nedostataka u radu sustava javne odvodnje

RJ Otpadne vode – Masnoće i reciklirani toaletni papir uzročnici nedostataka u radu sustava javne odvodnje

   Masnoće, ulja  i reciklirani toaletni papir uzroci su povećane aktivnosti djelatnika otpadnih voda na održavanju postrojena kanalizacijskih sustava  javne odvodnje tijekom ljetne sezone. 

      

 Masnoće, ulja i kruti otpad koje se upuštaju direktno u sustav javne odvodnje iz ugostiteljskih objekata bez prethodnog potrebnog pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda preko odgovarajućih separatora ulja i masti prije upuštanja u kanalizacijski sustav sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda kao i korištenje jeftinog recikliranog toaletnog papira u većim turističkim kompleksima, glavni su uzroci nedostataka u radu kanalizacijskih objekata crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  

Povećane koncentracije masnoća i ulja u otpadnoj vodi vežu se za reciklirani toaletni papir koji se u otpadnoj vodi ne raspada. Kao posljedica dolazi do češćeg začepljenja kanalizacijskih kolektora, širenja neugodnih mirisa oko kanalizacijskih objekata – crpnih stanica koje su uglavnom locirane na priobalju te zadržavanje veće količine masnoća i recikliranog toaletnog papira u crpnim bazenima koji stvaraju „koru“ u cijeloj površini bazena i uzrok su nedostataka u radu potopnih crpki u crpnim stanicama.

Ubacivanje raznog ostalog krutog otpada (komadi tkanina, krpa i slično) razlog su blokiranju radnih kola uronjenih crpki koje uzrokuju izbacivanje crpke iz rada te suženju hidraulične protoke na finim sitima mehaničkih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Glede prednje navedenog  svakodnevno se koriste usluge jedne fekaljere za crpljenje otpada – masnoće i recikliranog toaletnog papira iz crpnih bazena i kolektora, umjesto da se vrši usluga pražnjenja septičkih jama korisnika.

Svakodnevno jedna ekipa komunalnog vozila sa električarom otklanja nedostatke u radu crpki a druga ekipa komunalnog vozila vrši otklanjanje nedostataka hidrauličnih protoka otpadnih voda u kanalizacijskim kolektorima i  nakon završetka radog vremena.

 

Uprava Društva

 

 

 

Dokumenti