NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Nestao poklopac sa kontrolnog okna fekalne kanalizacije

RJ “OTPADNE VODE” – Nestao poklopac sa kontrolnog okna fekalne kanalizacije

Na glavnom odvodnom kolektoru kućanskih otpadnih voda Gulići – Špadići, koji je položen uz makadam cestu za naselje Gulići, sa kontrolnog okna ukraden je lijevano -željezni poklopac.
Kako se izvode radovi na novom rotoru «Špadići», ovaj put koristi se kao alternativna veza za Poreč. Uklanjanje poklopca od strane nesavijesnog građana postala je prijetnja prometu, te je odmah po dojavi otvoreno kontrolno okno osigurano prometnom signalizacijom. U tijeku su radovi na nabavi odgovarajućeg okruglog poklopca.

Uprava Društva

Dokumenti