NaslovnaVijestiRJ OTPADNE VODE – Obavijest o izvođenju radova u Općini Funtana

RJ OTPADNE VODE – Obavijest o izvođenju radova u Općini Funtana

Temeljem hitnog zahtjeva Općine Funtana u cilju zaštite okoliša od nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda iz septičkih jama na javnu površinu, Usluga Poreč d.o.o. naručila je izradu Tehničkog rješenja dogradnje kanalizacijske mreže u ulici Frane Blečića, radi anuliranja septičkih jama i stvaranje uvjeta za priključenje obiteljskih kuća na javni sustav odvodnje naselja.

 

 

 

Prema provedenom pregovaračkom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izvođenje radova povjereno je lokalnoj tvrtki ĐUSTO d.o.o. iz Poreča.

 

Predmet radova je dogradnja kanalizacijske mreže naselja Funtana u ulici Frane Blečića ukupne duljine od 45 m’ i priključenje pet (5) obiteljskih kuća u nizu na sustav javne odvodnje naselja.

 

Sa radovima temeljem Odobrenja i suglasnosti za izvođenje radova na javnoj površini, započelo se 19. lipnja 2008., a isti se planiraju dovršiti u roku od četiri dana, odnosno 23. lipnja 2008. godine.

 

Prilikom izvođenja radova djelomično će se zatvoriti prometnica u ulici Frane Blečića, a promet kroz predmetnu ulicu regulirati će se privremenom regulacijom sa odgovarajućom signalizacijom.

 

Mole se građani za razumjevanje.

Uprava Društva

Dokumenti