NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Odabran najpovoljniji ponuditelj za pražnjenje septičkih jama u 2007.g.

RJ “OTPADNE VODE” – Odabran najpovoljniji ponuditelj za pražnjenje septičkih jama u 2007.g.

Objavljeno je javno nadmetanje za PRUŽANJE USLUGE PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA U 2007.g. na području Grada Poreča, Općine Vrsar, Općine Funtana i Općine Tar – Vabriga i odabran je najpovoljniji ponuditelj.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovor o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN 14/02), Uprava društva raspisala je javno nadmetanje za pružanje usluge pražnjenja septičkih jama u 2007.g.

Povjerenstvo je utvrdilo da su zaprimljene 3 ponude i sve su potpune.

Ponude „Obrta za cestovni prijevoz“ u vlasništvu Leonarda Picca, Jasenovica 7, Poreč i „Prijevozničkog obrta i ribarstva“ u vlasništvu Maria Popovića, Muntižana 4, Poreč, su najpovoljnije.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena po m³ prevezene otpadne vode. Po tom su kriteriju Mario Popović i Leonardo Picco jednako vrijedni ponuditelji, pa će se Ugovor sklopiti s obojicom.

Gore navedeni ponuditelji su zadovoljili sve uvjete i ponudili cijenu od 25,00 kn / m³ bez obzira na zapreminu cisterne.

Uprava društva

Dokumenti