NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode: Odvod oborinske kanalizacije u Vukovarskoj ulici u Poreču

RJ Otpadne vode: Odvod oborinske kanalizacije u Vukovarskoj ulici u Poreču

Po nalogu predstavnika Grada Poreča, a u skladu sa godišnjim Ugovorom o održavanju postrojenja oborinske kanalizacije na području Grada Poreča, u tijeku su radovi na popravku slivnika kod benzinske crpke INA u blizini Osnovne škole Poreč, te na pločniku na potezu od semafora ispred «nove pošte» prema «Cantini».

Slivnik kod benzinske crpke INA podići će se u niveletu postojećeg asfalta, a na lokaciji ruba pločnika na cesti izvesti će se tipski slivnik sa priključnom odvodnom cijevi na betonski kanal Porečkog potoka u neposrednoj blizini.
Dovršetak radova predviđen je u roku od 24 sata.

Molimo građane koji koriste pločnik na razumijevanje.

Uprava društva

Dokumenti