NaslovnaVijestiRJ “Otpadne vode” – Popravak uređaja Bio Disk Višnjan

RJ “Otpadne vode” – Popravak uređaja Bio Disk Višnjan

Objavljeno je ograničeno prikupljanje ponuda za POPRAVAK UREĐAJA BIO DISK U VIŠNJANU i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovor o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN 14/02), Uprava Društva raspisala je ograničeno prikupljanje ponuda za popravak uređaja Bio Disk u Višnjanu.

Objavljeno je ograničeno prikupljanje ponuda za POPRAVAK UREĐAJA BIO DISK U VIŠNJANU i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovor o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN 14/02), Uprava Društva raspisala je ograničeno prikupljanje ponuda za popravak uređaja Bio Disk u Višnjanu.

Zaprimljene su 2 ponude i obje su potpune.

Ponuda tvrtke “TOP – METAL” Tar utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvjete i ponudio cijenu od 86.350,00 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Tvrtka „Top – Metal“ obvezala se radove započeti odmah po potpisu Ugovora (10.10.2006.), a iste dovršiti u roku od 50 dana.

Uprava društva

Dokumenti