NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE”-POSTAVLJEN UREĐAJ ZA MEHANIČKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE

RJ “OTPADNE VODE”-POSTAVLJEN UREĐAJ ZA MEHANIČKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE

U sklopu plana investicijskog ulaganja u opremanje uređaja za mehaničko pročišćavnje otpadnih voda u 2006. godine, na objektu kanalizacijskog sustava «Poreč Lanterna» – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda LANTERNA, ugrađeno je Fino sito HANS HUBER AG tip Rotamat Ro9 500/6 mm.
Ugradnjom finog sita Hans Huber AG Ro9 s opremom poboljšava se rad uređaja «Lanterna» na uklanjanju štetnih tvari iz sanitarno potrošnih otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent – more putem dugog podmorskog ispusta.

U sklopu plana investicijskog ulaganja u opremanje uređaja za mehaničko pročišćavnje otpadnih voda u 2006. godine, na objektu kanalizacijskog sustava «Poreč Lanterna» – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda LANTERNA, ugrađeno je Fino sito HANS HUBER AG tip Rotamat Ro9 500/6 mm.
Ugradnjom finog sita Hans Huber AG Ro9 s opremom poboljšava se rad uređaja «Lanterna» na uklanjanju štetnih tvari iz sanitarno potrošnih otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent – more putem dugog podmorskog ispusta.
Ukupna vrijednost radova rekonstrukcije pred tretmana otpadne vode na uređaju «Lanterna» iznosi 154.250,00 kn.
Radove je izvodila tvrtka «LOVECO» d.o.o. iz Rijeke, temeljem provedenog ograničenog nadmetanja.

Dokumenti