NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Prezentacija Kaiser vozila

RJ “OTPADNE VODE” – Prezentacija Kaiser vozila

Zagrebačka tvrtka «CIBONA TRUCKS» d.o.o. odabrala je grad Poreč za pokaz rada specijalnog komunalnog vozila «saugera» KAISER za održavanje kanalizacijskih sustava sa posebnim uređajem za kontinuirano recikliranje vode.
U jutarnjim satima, a u dogovoru sa komunalnom tvrtkom Usluga, izvršena je prezentacija vozila u ulici N. Tesle pored garaže Autotransa. Rezultati prezentacije bili su više nego pozitivni, zadivljujući. U kratkom roku odštopana je trasa od cca 100 metara na kojoj učestalo dolazi do začepljenja.
Tko je Kaiser?

KAISER je najčuveniji proizvođač specijalnih komunalnih vozila za:
-održavanje kanalizacijskih sustava,
-usisavanje, suho usisavanje, probijanje, ispiranje, pranje te recikliranje vode.
Sjedište Kaisera je u Liechtensteinu, a proizvodnju ima organiziranu na matičnoj adresi, te u nizu mjesta u Švicarskoj, Austriji i drugim zemljama Europske unije.
Razlika Kaisera i drugih proizvođača je u tome što Kaiser ima čitav niz vlasitih patenata koji su ocijenjeni najsuvremenijim u svijetu, kao što su: vlastita reciklaža vode, vlastita visokotlačna pumpa, vlastita vakumska pumpa, jedinstven oblik.
Kaieser ima reciklažu vode koja omogućava da jednom uzeta voda bude upotrebljavana bezbroj puta, jer je vlastiti uređaj neprekidno pročišćava i reciklira do 90 %-tne čistoće. Kaiser svojom tehnikom omogućava velike, zapravo ogromne uštede u potrošnji vode.

Uprava Društva

Dokumenti