NaslovnaVijestiRJ OTPADNE VODE – Prezentacija studije utjecaja na okoliš

RJ OTPADNE VODE – Prezentacija studije utjecaja na okoliš

Dana 9. prosinca 2005. godine, u 10:00 sati, u prostorijama komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Mlinska 1 održati će se 1. sjednica Prezentacija studije utjecaja na okoliš.

Dana 9. prosinca 2005. godine, u 10:00 sati, u prostorijama komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Mlinska 1 održati će se 1. sjednica prezentacije studije utjecaja na okoliš. Prezentacijom se želi obuhvatiti izgradnja uređaja za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama i dehidraciju mulja na odlagalištu Košambra u Poreču.

Studija će biti prezentirana od strane izrađivača IRI SISAK, d.d. iz Siska.

Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. prezentacija izrađivača studije
2. rasprava i ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Studije
3. donošenje odluke o upućivanju Studije na javni uvid

Uprava Društva

Dokumenti