NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Prikupljene ponude za građenje građevine oborinske kanalizacije Poreč Centar V

RJ “OTPADNE VODE” – Prikupljene ponude za građenje građevine oborinske kanalizacije Poreč Centar V

Objavljeno je ograničeno prikupljanje ponuda za GRAĐENJE GRAĐEVINE: OBORINSKE KANALIZACIJSKE POREČ CENTAR V i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Sukladno Planu poslovanja komunalnog poduzeća i Planu investicija za 2006. godinu te članku 9. Zakona o javnoj nabavi, Uprava Društva raspisala je ograničeno prikupljanje ponuda za izradu oborinske kanalizacije Poreč Centar V.

Objavljeno je ograničeno prikupljanje ponuda za GRAĐENJE GRAĐEVINE: OBORINSKE KANALIZACIJSKE POREČ CENTAR V i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Sukladno Planu poslovanja komunalnog poduzeća i Planu investicija za 2006. godinu te članku 9. Zakona o javnoj nabavi, Uprava Društva raspisala je ograničeno prikupljanje ponuda za izradu oborinske kanalizacije Poreč Centar V.

Zaprimljene su 2 ponude i obje su potpune.

Ponuda tvrtke “TERAKOP” Poreč utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvjete i ponudio cijenu od 151.527,02 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Tvrtka „Terakop“ obvezala se radove započeti odmah po potpisu Ugovora (21.08.2006.), a iste dovršiti u roku 30 dana od uvođenja u posao.

Uprava Društva

Dokumenti