NaslovnaVijestiRJ OTPADNE VODE – Pucanje tlačnog voda Crpne stanice „Park Olge Ban“ u Poreču

RJ OTPADNE VODE – Pucanje tlačnog voda Crpne stanice „Park Olge Ban“ u Poreču

Obaviještavamo građane da je oštećen kanalizacijski objekt sustava javne odvodnje „Poreč Sjever“, tlačni cjevovod crpne stanice Park Olge Ban, stavljen u funkciju dana 17. lipnja 2008. godine u 16,30 sati. 
 

            Nakon uspostavljenog nadzora nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, na način da su isključene  crpke u crpnoj stanici, a otpadna voda iz crpnog bazena  distribuirana je sa specijalnim komunalnim vozilom – kamionom cisternom u gravitacijski sustav u ulici Gašpara Kalčića, a sve glede spriječavanja onečišćenja od nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda u obalno more, pristupilo se organizaciji popravka kvara.

Od Grada Poreča zatraženo i dobiveno Odobrenje za zatvaranje dijela javno – prometne površine na lokaciji rotora u ulici Nikole Tesle i Mlinske ulice, a sa Policijskom postajom Poreč utvrđena je regulacija prometa na lokaciji popravka kvara.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja obavještena su nadležna tjela:

 – Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

– Područni vodopravni inspector,

– Inspektor zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

– Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

– Centar 112

 Predmetni kanalizacijski objekt Crpna stanica “Park Olge Ban” sa pripadajućim tlačnim cjevovodom građen je 1987. godine, sa zadaćom da se otpadne vode dijela Grada Poreča koje su se upuštale u “Porečki potok”, distribuiraju u sustav javne odvodnje otpadnih voda “Poreč Sjever” u ulici Gašpara Kalčića.

Tlačni cjevovod izveden je od viniddurit  PVC cijevi za vanjski vodovod promjera DN 160 mm za radni tlak 10 bara. Zbog nasipanog I muljevitog terena pod utjecajem mora cjevovod je polagan na betonsku podlogu, zatrpavan pijeskom I zaštićen sa betonskom zažtitom debljine 10 cm u širini kanala. Podlokavanjem cijevi utjecajem mora I procjednih voda betonska zaštita legla je na cijev pod tlakom I došlo je do oštećenja cijevi – pucanja cijevi u tijemenu u duljini od 1,50 m’. Posljedica pucanja cijevi je dizanje kolničkog zastora u prometnom traku na izlazu iz rotoa u Mlinsku ulicu  i nekontrolirano izljevanje otpadnih voda. Radove na popravku cjevovoda otežale su u neposrednoj blizini položene instalacije visokog napona i vodovodne cijevi.

Građevinski radovi na izradi rotora u ulici Nikole Tesla kod velikog parkirališta nisu uzrok oštećenja tlačnog cjevovoda.

 Radove na popravku tlačnog cjevovoda izvodio je Zajednički građevinski obrt „Terakop“ iz Poreča,  pod stalnim nodzorom rukovoditelja radne jedinice Otpadnih voda.

Asfaltiranje dijela prometnice izvršiti će se dana 18. lipnja 2008. godine, kada za to budu strvoreni vremenski uvjeti.  Privremena regulacija prometa ukloniti će se nakom asfaltiranja.

Mole se građani za razumijevanje.

Uprava Društva

Dokumenti