NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže na križanju Tesline i Mlinske

RJ “OTPADNE VODE” – Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže na križanju Tesline i Mlinske

U sklopu radova na izgradnji rotora na križanju Mlinske i Tesline ulice u organizaciji Grada Poreča ukazala se potreba i za izvršenjem određenih aktivnosti na rekonstrukciji dijela kanalizacijske mreže.
Uvidom u projektnu dokumentaciju u zoni zahvata ukazuje se potreba za izvršenjem rekonstrukcije gravitacionog kanalizacijskog kolektora u dužini od 64 m za čije se radove planira utrošiti oko 45.000,00 kn. Također se ukazuje potreba da se u dijelu zone zahvata izvrši i polaganje cijevne instalacije radi omogućavanja prolaza budućih svjetlovodnih veza. Ukupna dužina cijevne instalacije koja će se položiti iznosi cca 250 metara dužnih za što će se osigurati financijski iznos od cca 10.000,00 kn.

Uprava društva

Dokumenti