NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – «Rekonstrukcija Havarijskjog ispusta Crpne stanice broj 6 – Astra» – obavijest o tijeku radova

RJ Otpadne vode – «Rekonstrukcija Havarijskjog ispusta Crpne stanice broj 6 – Astra» – obavijest o tijeku radova

Koncem mjeseca siječnja  2010. godine započeti su radovi na  rekonstrukciji  «Havarijskog ispusta Crpne stanice broj 6 – Astra», kanalizacijskog objekta sustava javne odvodnje Poreč jug, locirane u autokampu Zelena laguna. 

  

Ugovorene radove u iznosu od 493.339,00 kuna (bez PDV-a) izvodi tvrtka «Istrakop» d.o.o. iz Poreča, prema tehničkom rješenju  izrađeno po „IG“ d.o.o. iz Labina.

 

Dovršeni su građevinski i monterski radovi na kopnenom dijelu ispusta u duljini od 20,00 m od postojećeg kontrolnog okna do novog kontrolnog okna na obalnom zidu, položen je i opterećen betonskim jahačima podmorski ispust od PEHD cijevi promjera 500 mm, u prethodno iskopanom kanalu u ukupnoj duljini od 180,00 m.

Dionica ispusta od 60,0 m kompletno je zaštićena betonskom oblogom sukladno tehničkom rješenju, a u tijeku su radovi na pripremi za betoniranje preostale dionice ispusta

 

Do predviđenog roka završetka radova, 20. ožujka 2010. godine, predstoji izrada zaštitne betonske obloge preostale dionice ispusta u duljini od 120,0 m.

 

 Uprava Društva

 

Dokumenti