NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Uređaj za obradu sadržaja septičkih sabirnica Poreča

RJ “OTPADNE VODE” – Uređaj za obradu sadržaja septičkih sabirnica Poreča

Započeti su radovi na izgradnji Uređaja za obradu sadržaja septičkih sabirnica Poreča na lokaciji odlagališta otpada Košambra.
Temeljem provedenog javnog nadmetanja izvođenje radova povjereno je tvrtki «TEHNOMEHANIKA» d.o.o. iz Rijeke, s kojom je zaključen Ugovor o građenju građevine na iznos od 4.148.451,39 kuna (bez PDV-a).
Rok za dovršenje radova je 105 dana, to jest koncem mjeseca rujna 2006. godine.
Uređaj se gradi prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u tvrtki «Fluming-eko» d.o.o. iz Rijeke, na koju je ishođena građevinska dozvola 29. svibnja 2006. godine.
Stručni nadzor nad radovima za izgradnju uređaja vrši tvrtka “FLUMING-EKO» d.o.o. iz Rijeke.
U tijeku su radovi na širokom iskopu.

Uprava Društva

Dokumenti