NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Valkanela

RJ “OTPADNE VODE” – Valkanela

Info o izgradnji Kanalizacijskog sustava « Stancija Valkanela»
Za potrebe odvodnje kućanskih otpadnih voda iz postojećih objekata sa septičkim jamama i budućih objekata u građevinskoj zoni na lokaciji područja Stancija Valkanela, u tijeku su radovi na izgradnji sustava za odvodnju otpadnih voda St. Valkanela, sa priključenjem sustava na postojeći sustav “Poreč jug” u AC Valkanela.
Radovi su temeljem provedenog javnog nadmetanja povjereni tvrtki ISTRAKOP d.o.o. iz Poreča, u iznosu od 355.137,92 kuna. Dovršetak radova predviđa se do polovice mjeseca veljače 2006. godine. Nadzor nad radovima vrši tvrtka “Istra inženjering” d.o.o. iz Poreča.

Uprava Društva

Dokumenti