NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE

RJ “OTPADNE VODE

 Obavještavamo građane da će se zbog sigurnosti u prometu, sukladno Rješenju za izvođenje radova dobiveno od Hrvatskih cesta d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Pula, dana 19. srpnja 2011. godine u   Limskoj ulici kod kbr 10. u naselju Sv. Lovreč, u naravi dionica državne ceste D21 koja prolazi kroz naselje, izvršiti hitna intervencija na popravku  nosive ploče kontrolnog okna fekalne kanalizacije.

 

Radovi će se izvoditi na jednom kolničkom traku, a peko drugog kolničkog traka privremeno će se regulirati   dvosmjerni promet semaforima.

Predviđamo da će se radovi dovršiti u roku radnog vremena odnosno u trajanju od 8,00 sati do17,00 sati.

Radove na popravku nosive ploče kontrolnog okna izvodit Građevinski obrt “Terakop” iz Poreča, Partizanska 13,  pod   nadzorom predstavnika Usluge Poreč d.o.o.

 

 

Uprava Društva                                                                                                        

 

Dokumenti