NaslovnaVijestiRJ Parkiralište – Automatska kontrola popunjavanja parkirališta

RJ Parkiralište – Automatska kontrola popunjavanja parkirališta

Na velikom gradskom parkiralištu danas, 14.05.2008. godine, pušten je u probni rad sustav za automatsku kontrolu popunjavanja parkirališta.

Uz već postojeće info panoe koji informaciju o zauzetosti daju na pristupnim cestama, ugrađeni su semafori na svakom od 3 ulazna traka koji će svjetlosnom signalizacijom crveno / zeleno korisnike obavještavati o dozvoli ulaza. Sustav radi na principu brojača, koji broji ulaz i izlaz iz parkirališta i u odnosu na postavljeni kapacitet, automatski isključuje ulaze terminale. Ulaz se opet dozvoljava nakon što je određeni broj vozila napustio tijelo parkirališta. Kapacitet parkirališta i broj vozila koji trebaju izaći iz parkirališta da bi se omogućio ulaz novih korisnika su promjenjivi parametri koje namješta kontrolor parkirališta.

 

Molimo vozače da svoja vozila parkiraju na za to označenim poljima unutar parkirališta, kako bi ostali korisnici parkirališta nesmetano mogli koristiti sva tri ulazna kraka.

 

Zahvaljujemo na suradnji.

Uprava društva

Dokumenti