NaslovnaVijestiRJ Parkiralište – Infromacija o radu parkirališta Žatika

RJ Parkiralište – Infromacija o radu parkirališta Žatika

Parkiralište Žatika je u funkciji od 05. lipnja 2008. godine, a sa naplatom se započelo 12. lipnja 2008. godine, neposredno nakon donošenja nove Odluke o porezima kojom je definirana cijena koštanja pojedinih korisničkih kategorija i pretplata na tom parkiralištu. Parkiralište je, osim za osobna vozila, namijenjeno parkiranju i kamper vozila te autobusa i teretnih vozila, kako je definirano horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Postoje dva ulaza u parkiralište i tri izlaza od kojih je jedan za autobuse. Jedan je od ulaza konstruiran sa visinskom barijerom koja dozvoljava prolaz samo vozilima maksimalne visine do 2m.

Naplata parkiranja vrši se 24 sata u tri smjene sa po jednim djelatnikom u svakoj smjeni. Sustav naplate, kontrole prometovanja i video nadzor spojen je u istoimeni sustav Usluge Poreč koja je upravitelj i ovog parkirališta. Ugovorima su dogovorena dva odnosa: prvi je onaj sa rezervacijom jednog segmenta zatvorenog tipa parkirališta za vozila gostiju Hotela Fortuna i Neptun, grupacije Valamar, koji broji ukupno 92 parkirana mjesta za cijenu od 20.000 € na period od 01. svibnja do 30. rujna 2008. godine i drugi kojim su preuzete obaveze prema autobuserima koji su sa Institutom za poljoprivredu i turizam potpisali Ugovor o zakupu zemljišta na parkiralištu kod Osnovne škole. Što znači da autobuseri svoje autobuse sada parkiraju na parkiralištu Žatika uz iste, prethodno ugovorene uvijete. 

Na parkiralištu su u završnoj fazi radovi oko montaže i puštanja u pogon javne rasvjete, te sustava za automatsko zalijevanje hortikulturnih nasada. Na stupovima javne rasvjete postaviti će se kamere za kontrolu prometovanja parkiralištem, te se očekuje da će u prvim danima mjeseca kolovoza parkiralište biti uređeno za eksploataciju u punoj njegovoj namjeni, osim sabirnice za prihvat otpadnih voda iz kampera i autobusa, zahvat koji bi trebao uslijediti na jesen. 

Naplata je započela 12. lipnja i polučila slijedeće rezultate:

Lipanj  od 12. do 30. – 11.712,00 kn
Srpanj od 01. do 29. – 40.164,00 kn
Ukupno :                        51.876,00 kn

Najveći udjel u ukupnom prometu čini promet kamper vozila sa 34.704,00 kn i brojem od 403 korisnika, slijede autobusi sa 90 korisnika i prometom od 8.832,00 kn te osobna vozila sa 8.340,00 kn i 670 korisnika u što nisu uključeni pretplatnici koji u svojoj pretplati imaju navedeno parkiralište.

Nesumnjivo je da parkiralište Žatika svojim kapacitetom može puno više prihodovati ali da bi se to pokazalo moraju se prethodno realizirati određene pretpostavke, a to je u prvom redu opskrba parkirališta sa svim potrebnim priključcima i sadržajima, izgradnja pametnog sustava signalizacije koji potencijalne korisnike jednoznačno vodi do tog parkirališta, te osiguranje sigurnog i jednostavnog pristupa centru grada. 

Parkiralištem Žatika sigurno je za sada riješen problem parkiranja autobusa i kampera te problem gužvi i parkirnog kaosa na gradskom groblju.

Uprava društva

Dokumenti