NaslovnaVijestiRJ “PARKIRALIŠTE” – Izgradnja sustava optičkog povezivanja za nadzor ulaza u stari grad

RJ “PARKIRALIŠTE” – Izgradnja sustava optičkog povezivanja za nadzor ulaza u stari grad

Izvršeno je pozivno nadmetanje za izgradnju sustava optičkog povezivanja za nadzor ulaza u stari grad i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Izvršeno je pozivno nadmetanje za izgradnju sustava optičkog povezivanja za nadzor ulaza u stari grad i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Zaprimljeno je ukupno 5 ponuda.

Ponuda ” SAN POLO d.o.o.” Rovinj utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvijete i ponudio cijenu od 193.942,07 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Početak radova predviđen je odmah po potpisu Ugovora i iste završiti u roku od 25 (dvadeset pet) dana.

Uprava Društva

Dokumenti