NaslovnaVijestiRJ “PARKIRALIŠTE” – novosti u kontroli parkinga

RJ “PARKIRALIŠTE” – novosti u kontroli parkinga

Postavljena kamera za video nadzor na velikom Gradskom parkiralištu

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da su na ulazu – izlazu velikog Gradskog parkirališta postavljene tri kamere digitalnog video nadzora. Kamere vrše kontinuirano snimanje, te slike pohranjuju u centralno računalo parkirališta tijekom 24 sata. Da bi spriječili učestale zastoje koje stvaraju korisnici parkirališta, djelatnici Usluge zaduženi za funkcioniranje parkinga će temeljem uvida u stanje na pojedinim lokacijama vršiti automatsko upravljanje sustavom rampi a ujedno i vršiti kontrolu ponašanja učesnika u prometu na parkiralištu.
Ugrađene kamere predstavljaju dio ukupnog sustava videonadzora kojim će Usluga Poreč kontrolirati ulaze i izlaze u zatvorena parkirališta i sve važnije punktove na lokacijama gdje su ugrađeni pilomati u pješačkoj zoni.

Uprava Društva

Dokumenti