NaslovnaVijestiRJ “PARKIRALIŠTE” – Odluka o uređenju prometa na području grada Poreča – TAXI služba

RJ “PARKIRALIŠTE” – Odluka o uređenju prometa na području grada Poreča – TAXI služba

Prometovanje i parkiranje tj. obavljanje taxi djelatnosti u gradu Poreču jednim dijelom regulira nova Odluka o uređenju prometa na području grada Poreča i to u dva članka: 35. i 36. koji su citirani u prilogu. Drugim dijelom prometovanje taxi vozila pješačkim zonama regulira članak 9. Pravilnika o načinu odobravanja ulaska u pješačku zonu, koji je isto tako citiran u prilogu.

Prometovanje i parkiranje tj. obavljanje taxi djelatnosti u gradu Poreču jednim djelom regulira nova Odluka o uređenju prometa na području grada Poreča i to u dva članka 35 i 36 koji su citirani u prilogu dopisa. Drugim djelom prometovanje taxia pješačkim zonama regulira članak br. 9 Pravilnika o načinu odobravanja ulaska u pješačku zonu , koji je isto tako citiran u prilogu.

Shodno navedenom umoljavamo vozače taxi službe da se prilagode novo nastaloj prometnoj situaciji a naročito glede dužine boravka u pješačkoj zoni po ulasku i mjestima rezerviranih za obavljanje taksi djelatnosti ,jer će se u protivnom posegnuti za sankcijama koje donose gore navedeni pravni akti protiv prekršitelja.

UPRAVA DRUŠTVA

ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA POREČA :

Na temelju članka 23. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 8/06), dana 05. srpnja 2006. utvrđen je pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča, koji obuhvaća Odluku o uređenju prometa na području Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 4/05), te njezine izmjene i dopune objavljene u «Službenom glasniku Grada Poreča» broj 12/05 i 8/6.

Članak 35.
Zona II – Ulica Matka Laginje, Obala maršala Tita od Narodnog trga do Ulice Matka Laginje, s cjelokupnom gradskom rivom uz Obalu maršala Tita do parkirališta ispred zgrade Općinskog suda

Članak 36.
Za auto-taxi stajalište, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, određuju se:
– u gradu Poreču:
– na desnoj strani Ulice Karla Huguesa, gledano iz pravca gradske luke prema istoku, na
prostoru od raskrižja do pješačkog ulaza za autobusni kolodvor -10 mjesta,
– u Ulici Mate Vlašića s lijeve strane ceste gledano u pravcu istoka, prije raskrižja sa
Rovinjskom ulicom -2 mjesta,
– s lijeve strane Ulice Nikole Tesle, u pravcu kretanja prema Mlinskoj ulici kod Parka
Olge Ban – 2 mjesta,
– u Turističkoj ulici, u pravcu kretanja prema Turističkom šetalištu, s desne strane,
dva posljednja parkirna mjesta prije ulaza u parkiralište kod zgrade Općinskog suda – 2
mjesta,
– u naselju Červar-Porat:
– kod stajališta autobusa – 2 mjesta.

IZ PRAVILNIKA O NAČINU ODOBRAVANJA ULASKA U PJEŠAČKU ZONU

Članak 9.
Fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost taxi prijevoza izdat će se odobrenje za ulaz u pješačke zone II i III na temelju zahtjeva kojeg podnosi vlasnik obrta ili odgovorna osoba u pravnoj osobi, kojemu treba priložiti:
– presliku izvoda iz registra ili obrtnice,
– presliku prometne dozvole.
Ulaz u pješačke zone iz stavka 1. ovog članka odobrava se u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, uz zadržavanje do 30 minuta, za potrebe prijevoza putnika.

Dokumenti