NaslovnaVijestiRJ “PARKIRALIŠTE” -Ulaz na veliko gradsko parkiralište s kontrolom visine vozila

RJ “PARKIRALIŠTE” -Ulaz na veliko gradsko parkiralište s kontrolom visine vozila

Ulaz u veliko gradsko parkiralište koje je namijenjeno za parkiranje osobnih vozila će od 24. srpnja 2006. godine biti reguliran i kontrolom visine vozila . Maksimalna dopuštena visina vozila sa krovnim nosačem i eventualnim teretom ne smije biti višlja od 2,5 m. Na sva tri ulaza postavljeni su visinski graničnici na visinu od 3 m ,od kojih je jedan pokretan za slučaj izvanrednog događaja, a na njih još dolaze prikvačene regulirajuće ploče ulaznu visinu reguliraju na 2,5 m.
Ulaz u veliko gradsko parkiralište koje je namijenjeno za parkiranje osobnih vozila će od 24. srpnja 2006. godine biti reguliran i kontrolom visine vozila . Maksimalna dopuštena visina vozila sa krovnim nosačem i eventualnim teretom ne smije biti višlja od 2,5 m. Na sva tri ulaza postavljeni su visinski graničnici na visinu od 3 m ,od kojih je jedan pokretan za slučaj izvanrednog događaja, a na njih još dolaze prikvačene regulirajuće ploče ulaznu visinu reguliraju na 2,5 m. Molimo korisnike parkirališta da se prilagode novo nastalim uvjetima na ulazu u parkiralište kako bi se izbjegla oštećivanja vozila i neželjene posljedice .

Uprava Društva

Dokumenti