NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Dodatni radovi na sanaciji odlagališta „Košambra“ u Poreču

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Dodatni radovi na sanaciji odlagališta „Košambra“ u Poreču

Nakon provedenog postupka javne nabave dana 14.04.2009. godine ugovoreni  su dodatni radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Košambra“ u Poreču u iznosu 2.986.970,27 kuna bez PDV-a, tako  sveukupna investicija ugovorena sa Izvoditeljem radova, tvrtkom Michele d.o.o.  sada iznosi 17.831.351,81 kuna bez PDV-a.

                                                   

 

Tvrtka Michele d.o.o. se obvezuje dodatne radove završiti do 15.06.2009.godine.

           

Uprava Društva

Dokumenti