NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Groblje Nova Vas – Mrtvačnica (IV faza)

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Groblje Nova Vas – Mrtvačnica (IV faza)

Okončavanje radova na groblju Nova Vas: Po završetku izrade suhozida na ulazu u mrtvačnicu, te ugradnje kamenog križa, doniranog od izvođača tvrtke „GEOKOP TRADE“ d.o.o., krenulo se sa uređenjem okoliša oko mrtvačnice, izgradnjom trotoara, postavom ivičnjaka i ostalim radovima potrebnih za postavu tlakovca.

Po završetku izrade suhozida na ulazu u mrtvačnicu, te ugradnje kamenog križa, doniranog od izvođača tvrtke „GEOKOP TRADE“ d.o.o., krenulo se sa uređenjem okoliša oko mrtvačnice, izgradnjom trotoara, postavom ivičnjaka i ostalim radovima potrebnim za postavu tlakovca.
U završnoj su fazi radovi na izvedbi električne instalacije nakon čega se predviđaju aktivnosti na čišćenju.
Popločenje ulaznog trijema i rampe mrtvačnice kamenom podlogom izvodit će se po završetku svih radova.

Uprava Društva

Dokumenti